top of page
878e9e8d8f5efa219984daa19f563f2eb1a356e7-1606x1071.jpg

Marthe Elise Stramrud, 994 (Friminutt), 117cm x 140cm x 10cm, glasert og høybrent steingods, 2020 © Marthe Elise Stramrud.

Go Big or Go Home? Kunsthåndverk i offentlig rom

Go Big or Go Home? Crafts in the Public Space

 

Hva er de spesifikke utfordringene som kunsthåndverkere og materialbasert kunstnere opplever i forbindelse med det offentlige rommet?

Formålet med seminaret «Go Big or Go Home? Kunsthåndverk i offentlig rom» er å utforske de konseptuelle rammeverkene til kunsthåndverk i offentlig rom og hvordan de inspirer og påvirker kunstnerisk praksis. Hvordan tenker man på det stedspesifikke, skala, institusjoner, og brukere – fra ansatte til besøkende?

Seminaret gir relevante verktøy for utforming av prosjekter i offentlig rom.

Kl. 10.00–10.30 – «Monumentalt kunsthåndverk i offentlige rom: Håndarbeidets logikk i arkitektonisk kontekst». Foredrag av Edith Lundebrekke, kunstner, kunstkonsulent og professor ved Institutt for Arkitektur og Teknologi ved NTNU (på norsk)

Kl. 10.30–11.00 – «De konseptuelle rammeverkene til kunsthåndverk i offentlig rom: Et kuratorisk perspektiv». Foredrag av Trude Schjelderup Iversen, seniorkurator i KORO (på norsk)

Kl. 11.00–11.15 – Pause

Kl. 11.15–11.45 «Gallery of Employees: A Careful Approach to Social Interactions in the Public Space». Lecture by Andrea Galiazzo, artist (in English)

Kl. 11.45-12.15 – «På tvers av disipliner» (utsatt). Foredrag av Dr. Merete Røstad, kunstner og førsteamanuensis ved masterprogrammet Kunst og offentlige rom og forskningsleder ved Kunst og Håndverk på Kunsthøgskolen i Oslo (på norsk)

Kl. 12.15-13.00 – Lunsj

Kl. 13.00-13.30 – «Atmosfære i kunsthåndverk i offentlig rom». Foredrag av Helle Dyrlund Severinsen (på dansk)

Kl.13.30-14.00 – «Bodies in Movement and the Making of a (Public) Space of Intimacy». Lecture by Irene Campolmi (in English)

Kl. 14.00-14.15 – Pause

Kl.14.15-14.45 – «Skikkelig store vaser». Samtale mellom kunstner Marthe Elise Stramrud og kurator Marianne Zamecznik (på norsk)

Fagseminaret gjennomføres som en del av kompetansehevingsprosjekt «KRAFTFULLT og TYDELIG: Formidling av eget kunstnerskap» våren 2021, støttet av Kulturrådets satsing for regional bransjeutvikling.

Symposium organised by Johanna Zanon for Norske Kunsthåndverkere's educational programme "LOUD and CLEAR: How to mediate your own artistic practice."

Link to the programme

See also other events part of the same educational programme.

December 9, 2021.

bottom of page