top of page
2021-04 1 forside.png
2021-04 2 FB-bilde.jpg
2021-04 3 Webinar 3 FB.jpg
2021-04 4 Webinar 4.jpg

KRAFTFULLT og TYDELIG: Formidling av eget kunstnerskap

LOUD and CLEAR: How to Mediate Your Own Artistic Practice

Johanna Zanon arrangerte på vegne av Norske Kunsthånderkere fire webinarer, 1-dags  skriveworkshoper i samarbeid med NK-regioner, og 3-dagers skriveworkshoper, samt digitale nettressurser, som en del av kompetanseheving prosjekt.

Målet var å bidra til økt kompetanse på formidling – gjennom tekst, bildemateriale og muntlig presentasjon – for å gjøre kunsthåndverkerne bedre i stand til å leve av egen kunst.

Webinar 1: Søknadsskriving: mandag 15. mars 2021, kl. 9–12


Webinar 2: Skriftlig formidling: mandag 12. april 2021, kl. 9–12

Webinar 3: Muntlig formidling: mandag 26. april 2021, kl. 9–12

Webinar 4: Visuell formidling: mandag 31. mai 2021, kl. 9–12

 

Norske Kunsthåndverkere bearbeidet noen av foredragene som ble holdt i løpet av disse fire webinarene som «Topp fem tips»-digitale ressurser for Instagram.
 

I samarbeid med NK-regioner, tilbød 1-dags skriveworkshoper i de syv regionene.

I tillegg arrangerte Norske Kunsthåndverkere to 3-dagers skriveworkshoper (digitalt).

«Formidling av eget kunstnerskap» var støttet av Kulturrådets satsing for regional bransjeutvikling.

Link to Norske Kunståndverkere's presentation of the educational programme (NO).

Link to Norske Kunståndverkere's Instagram.

See also the symposium "Go Big or Go Home? Crafts in the Public Space."

2021-04 5.jpeg
2021-04 7 FB-event cover.png

Formidling av eget kunstnerskap, 2021 © Norske Kunsthåndverkere.

bottom of page